+48 54 234 50 40

+48 54 235 08 41

biuro@usm.com.pl

Przejdź do Kontaktu
Gięcie i obróbka stali - hartowanie stali

Na czym polega obróbka plastyczna?

Obróbka plastyczna metali to wieloetapowy proces, w trakcie którego dochodzi do stopniowej i kontrolowanej zmiany danego materiału pod względem jego ogólnie rozumianej plastyczności. W efekcie powstaje określony i pożądany kształt, przy czym dany przedmiot nie traci swoich właściwości technicznych i funkcjonalnych.
W trakcie obróbki plastycznej stali czy innych metali na skutek określonego działania następuje zmiana wymiarów, kształtu lub innych cech obrabianego obiektu. Czynności te mają określony wpływ na zmianę właściwości mechanicznych danego produktu. Proces przeprowadzany pod kontrolą daje jednak pełną swobodę w uzyskaniu oczekiwanych kształtów czy innych formatów.

Istnieją trzy rodzaje obróbki plastycznej, które uzależnione są od temperatury jej przeprowadzania. Obróbka plastyczna na zimno to technologia, w trakcie której – podczas nacisku – określone fabrykaty nie są podgrzewane. Tłoczenie i cała obróbka plastyczna odbywa się na skutek wysokich ciśnień – tworzywo poddane jest określonemu ukształtowaniu w kierunku wolnej przestrzeni. Obróbka plastyczna metalu na zimno związana jest więc z ponadprzeciętnymi siłami nacisku. Alternatywą dla tego rozwiązania są dwie pozostałe metody. To obróbka plastyczna na gorąco oraz na półgorąco. Klasyfikacja poszczególnych procesów uzależniona jest od temperatury rekrystalizacji – czyli tzw. odkuwki – metalu poddanego odkształceniom.

Przeróbka plastyczna a sposób odkształcenia

Technologię obróbki można podzielić na kilka wariantów, również biorąc pod uwagę sposób odkształcenia danych materiałów. To:

  • walcowanie,
  • kucie,
  • ciągnienie,
  • wyciskanie,
  • tłoczenie.

Walcowanie, czyli proces, w trakcie którego dany materiał zostaje zgnieciony poprzez napędzone uprzednio walce, możliwe jest w kilku wariantach uzależnionych od kierunku działania. To walcowanie wzdłużne, skośne, poprzeczne oraz tzw. poprzeczno-klinowe. W przypadku kucia obrabiany materiał zostaje stopniowo kształtowany poprzez uderzenia lub inne formy nacisku. Ciągnienie polega na kształtowaniu struktury materiału – następuje na skutek przeciągania przez określony otwór. Obróbka, w trakcie której dochodzi do tłoczenia, dotyczy z kolei blach i taśm – umożliwia zmianę ich kształtu przy zachowaniu grubości i wytrzymałości mechanicznej. Metody te uwzględniają więc w pełni plastyczność metali oraz ich indywidualne cechy użytkowe.

Gięcie i cięcie – obróbka plastyczna a jej zalety

Niezależnie od tego, jakie metody wybrano, wszystkie procesy przeróbki plastycznej charakteryzują się zbliżonymi zaletami. To przede wszystkim ograniczenie kosztów. Wyroby, które uzyskiwane są poprzez obróbkę plastyczną, wytwarzane są w sposób masowy. Dostosowanie linii produkcyjnej oraz wdrożona automatyzacja sprawia, że cena ich wyprodukowania jest niższa.
Obróbka poprzez kucie, ciągnienie, wyciskanie, walcowanie, czy przy użyciu lasera, daje również możliwość nadania skomplikowanych kształtów przy zachowaniu ciągłości poszczególnych, kluczowych dla prawidłowego działania, włókien.

Comments are closed.