+48 54 234 50 40

+48 54 235 08 41

biuro@usm.com.pl

Przejdź do Kontaktu

Obróbka skrawaniem – co należy wiedzieć?

Obrabianie skrawaniem to jeden z procesów technologicznych maszynowa technologia polegająca na ścinaniu – a więc zdejmowaniu – niewielkich części obrabianego materiału. Skrawanie prowadzi do powstania wiórów i nadania wybranego kształtu i płaszczyzny. Wykorzystując różne rodzaje skrawania, można dostosować materiał do konkretnych potrzeb operatora. Tak więc, definicja obróbki skrawaniem to szeroki zakres usług niezbędnych w dzisiejszym przemyśle.

W ten sposób proces można podzielić na dwa rodzaje obróbki skrawaniem. Pierwszy to wiórowa obróbka metali, drugim jest natomiast obróbka ścierna. Technologia obróbki skrawaniem opiera się więc na założeniu, że odpowiednio ukształtowane ostrze danego narzędzia wykonuje określony ruch wobec materiału i jest twardsze niż obrabiany element.

Maszynowa obróbka wiórowa najczęściej wykonywana jest przy pomocy tokarki. Obróbka tokarska dotyczy zazwyczaj przedmiotów o powierzchni brył obrotowych – np. wałków. W tej sytuacji podstawowym narzędziem pracy jest specjalistyczny nóż stosowany w urządzeniu lub wiertło. Obróbka skrawaniem poprzez toczenie wykonywana jest przez wprowadzenie danego przedmiotu w ruch obrotowy. W kolejnym etapie następuje skrawanie metali. Powierzchnia zostaje poddana obróbce poprzez narzędzie obróbcze.

Obróbka skrawaniem a rodzaje toczenia

Toczenie to obróbka powierzchni zewnętrznych – obróbka elementów znajdujących wewnątrz określane jest jako wytaczanie. Podstawowe typy tego procesu to:

  • toczenie wzdłużne,
  • toczenie poprzeczne,
  • toczenie kształtowe przy wykorzystaniu noży kształtowych.

Duże znaczenie ma w całym procesie toczenie zgrubne, czyli wstępne. Przewidziane jest z myślą o usunięciu wstępnej masy materiałowej z danego przedmiotu. Dopiero po nim może dojść do kolejnego etapu obróbki powierzchni.

Parametry skrawania przy toczeniu to pochodna m.in. wybranej metody toczenia – punktowej, kształtowej i obwiedniowej. Wybrane typy mają wpływ na np. głębokość skrawania, frezowanie i jego rodzaje (np. współbieżne i przeciwbieżne, czołowe, obwodowe, kształtowe, walcowe) oraz specyfikę otrzymywanego elementu. Rodzaje tokarek mają tu duże znaczenie w kontekście ostatecznie kształtowanego materiału.

Frezowanie – rodzaje i obróbka

Frezowanie CNC to obróbka materiałów, która wykonywana jest przy użyciu frezarki. Sam proces to wiele różnorodnych odmian zastosowania tej technologii. Obróbka frezowaniem pod względem technicznym to frezowanie walcowe, czołowe lub skośne. Sam proces można jednak podzielić również na kilka grup w kontekście konstrukcji. Proces frezowania może być pełny (w efekcie powstają trzy obrobione powierzchnie), niepełny (dwustronny) i swobodny (jednostronny).
Duże znaczenie dla efektów prac ma szlifowanie metalu, wałków oraz otworów i płaszczyzn. Istnieją dwa rodzaje szlifowania – szlifierki bezkłowe zapewniają proste i sztywne oparcie danego przedmiotu podczas obróbki. Dzięki temu sam proces jest łatwiejszy w automatyzacji działań. Szlifowanie kłowe związane jest z zewnętrzną obróbka walców oraz stożków.

Comments are closed.