+48 54 234 50 40

+48 54 235 08 41

biuro@usm.com.pl

Przejdź do Kontaktu

Obróbka skrawaniem – co należy wiedzieć?

Obróbka skrawaniem to obecnie jedna z najczęściej wybieranych metod obróbki materiałów. Może być ona wykorzystywana zarówno do pracy z drewnem, tworzywami sztucznymi, jak i najtwardszymi stopami metali.

Maszynowa obróbka skrawaniem to precyzyjny i efektywny proces, który służy do wytwarzania elementów urządzeń technicznych. Obrabiany materiał, w wyniku usuwania ostrzem narzędzia określonej objętości, uzyskuje wymagane kształty, wymiary i jakość powierzchni.

Rodzaje obróbki skrawaniem

Zróżnicowane rodzaje skrawania oferują ogromne możliwości dostosowania efektów do oczekiwań. Przybliżymy więc najpopularniejsze technologie, które otworzą przed zainteresowanymi czytelnikami nieograniczony potencjał produkcyjny.

Wiórowa obróbka skrawaniem

Podczas stosowania metod wiórowej obróbki, oddzielany jest naddatek tworzywa pod postacią charakterystycznych, spiralnych wiórów. Maszynowa obróbka wiórowa wykonywana jest przy pomocy narzędzi z określoną liczbą ostrzy o regularnej geometrii. Do najpopularniejszych sposobów wiórowej obróbki skrawaniem zaliczamy m.in.:

  • Frezowanie. Wykorzystanie tej metody wymaga wiedzy i umiejętności posługiwania się frezarką. Proces polega na ruchu obrotowym urządzenia nad obrabianą powierzchnią. Frezowanie obwodowe możemy podzielić na przeciwbieżne (krawędź tnąca narzędzia porusza się przeciwnie do posuwu materiału) i współbieżne (kiedy oba ruchy odbywają się w tym samym kierunku). Do frezowania obwodowego zaliczamy również walcowanie, kształtowe i czołowe. Pierwszy rodzaj polega na tym, że krawędzie skrawające frezu rozmieszczone są na powierzchni walcowej, natomiast przy drugim, znajdują się one na powierzchni bryły obrotowej o zarysie złożonym.
  • Toczenie. Jest to metoda polegająca na obróbce zewnętrznej i wewnętrznej przedmiotów o kształcie brył obrotowych, np. walca lub stożka. Wprowadzony w ruch obrotowy materiał, obrabiany jest przy pomocy noża tokarskiego lub wiertła. Nadmiar tworzywa usuwany jest od przedmiotu w celu uzyskania pożądanego kształtu i wymiarów. Toczenie wymaga znajomości obsługi tokarki.  
  • Wiercenie. Jest to wykonywanie otworów o pożądanej średnicy i głębokości. Wybierając wiertła (czyli ostrza o spiralnym kształcie), o zróżnicowanej średnicy i konstrukcji, można szybko i łatwo osiągnąć zamierzony efekt. Chociaż standardowe wiertła służą do wykonywania otworów o przekroju okrągłym. Istnieją specjalistyczne produkty, dzięki którym można otrzymać otwory o przekroju czworokątów lub wielokątów.

Obróbka ścierna

Jest to proces, który może zostać określony jako obróbka wykończeniowa. Obróbka ścierna stosowana jest często na ostatnich poziomach produkcji, gdy pozostaje już jedynie nadanie precyzyjnych parametrów, wymiarów lub właściwości. Zaliczamy do niej:

  • Szlifowanie. Wykorzystywane najczęściej w celu wykańczania powierzchni przedmiotów lub nadania im odpowiedniego kształtu i rozmiaru.
  • Honowanie. Stosowane zazwyczaj do wykańczania wewnętrznych płaszczyzn, np. wnętrza otworów.
  • Polerowanie. Popularna metoda nadawania powierzchni gładkości i połysku.

Pozostałe metody obróbki

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów obróbki ściernej, wyróżniamy wiele mniej popularnych sposobów. Należą do nich m.in.:

  • obróbka obwiedniowa -wykorzystywana przy produkcji kół zębatych,
  • erozycja – polega ona na usuwaniu części materiału przy pomocy ultradźwięków, wyładowań elektrycznych czy strumieni określonych cząstek, np. elektronów, jonów, fotonów o dużym stopniu koncentracji energii kinetycznej.

Obróbka skrawaniem – toczenie

Zarówno toczenie powierzchni kształtowych, wzdłużnych, jak i poprzecznych, polega na oddzieleniu warstwy materiału z przedmiotu przy pomocy odpowiednio dopasowanego noża tokarskiego. Celem tego zabiegu jest uzyskania pożądanego kształtu. Jedną z głównych cech charakterystycznych toczenia jest główny ruch obrotowy, wykonywany przez przedmiot obrabiany. Decyduje on o prędkości skrawania. Proces możliwy jest dzięki tokarce. Na pewno każdy chociaż raz w życiu słyszał o takiej konstrukcji.

Toczenie wzdłużne

Proces toczenia wzdłużnego polega na ruchu posuwowym narzędzia wzdłuż osi obrabianego tworzywa. Oznacza to, że na skutek pracy tokarki jego średnica zostanie zmniejszona. Jest to jeden z najpopularniejszych wariantów toczenia.

Toczenie poprzeczne

W tym wypadku kierunek posuwu noża jest prostopadły do osi obrotu obrabianego przedmiotu. Co więcej, toczeniem poprzecznym można obrabiać również płaszczyzny. Dzięki tej technice wyróżniamy co najmniej dwie metody na efektywne toczenia stożków. Są nimi: radełkowanie i toczenie z przesuniętym konikiem.  

Toczenie kształtowe

Kształt obiektu zależy tylko i wyłącznie od kształtu krawędzi skrawającej noża. Oznacza to, że kształt noża nadaje kształt przedmiotowi obrobionemu. Oczywiście do tego celu niezbędne są specjalnie przystosowanie noże kształtowe. Dzięki tej metodzie można również wykonać stożki. Wykorzystuje się wtedy posuw sań poprzecznych lub wzdłużnych.

Oprócz tego wyróżniamy toczenie obwiedniowe, czy chociażby toczenie zgrubne. Pierwsza metoda to toczenie powierzchni obrotowych albo śrubowych nożem tokarskim obwiedniowym. Druga natomiast jest wstępem, przewidzianym do pozbycia się podstawowej masy materiału z przedmiotu obrabianego (technologia często wykorzystywana przy toczeniu wałka).

Frezarka

Obróbka skrawaniem – frezowanie

Frezowanie to technologia obróbki skrawaniem, która cieszy się dużą popularnością wśród specjalistów, gdyż zapewnia wydajność i perfekcję. Proces polega na oddzieleniu warstwy materiału za pomocą obracającego się narzędzia (tzw. frezu) na konstrukcji, którą większość z nas zna pod nazwą frezarka. Najpopularniejsze rodzaje skrawania to:

Frezowanie walcowe

Jest to często wybierany sposób do kształtowania płaskich powierzchni. Eksploatowane ostrza charakteryzują się kształtem linii śrubowej i usytuowane są jedynie na zewnętrznej powierzchni walcowej.

Frezowanie czołowe

Frez czołowy może zostać wykonany dzięki wielu zróżnicowanym narzędziom. Specjaliści często sięgają po głowice frezarskie o kącie przystawienia 45 lub 90 stopni. W konkretnych okolicznościach wykorzystuje się także frezy na płytki okrągłe, frezy walcowo-czołowe oraz frezy tarczowe. Przed użyciem należy upewnić się, że frez wybrany do realizacji danego zadania zagwarantuje optymalną produktywność.

Obróbka skrawaniem – szlifowanie

Szlifowanie to proces polegający na obrabianiu skrawaniem przy pomocy narzędzi ściernych. Do realizacji powierzonych zadań można sięgać po zróżnicowane konstrukcje, które umożliwią dostosowanie rezultatów do oczekiwań. Zazwyczaj we wszystkich firmach i domowych zestawach spotkamy szlifierki tarczowe, lecz wielu profesjonalistów wykorzystuje w swojej pracy również modele stołowe lub oscylacyjne. Wysokojakościowe ściernice wykonany są natomiast z takich materiałów jak: korund, diament, węglik krzemu lub węglik boru.

Comments are closed.