+48 54 234 50 40

biuro@usm.com.pl

MENU
Przejdź do Kontaktu

Metody obróbki metali – krótki przegląd

Obróbka metali to nic innego jak zbiór metod, procesów i technik dążących do zmiany kształtu, wymiaru, a często także właściwości fizycznych i chemicznych tego rodzaju surowców. Zasadniczo rozróżnia się tutaj kilka podstawowych procesów technologicznych. Poniżej przyglądamy się większości z nich.

Plastyczna obróbka metali

Obróbka plastyczna metali wyróżnia się tym, że zmiany dokonywane na danym metalu lub w jego strukturze, właściwościach fizycznych i chemicznych, a także w kształcie i formie dokonywane są poprzez odkształcenia plastyczne. Odkształcenia te mogą przebiegać na zimno (tutaj zmiany w surowcu osiągane są w temperaturze niższej niż temperatura rekrystalizacji) lub na gorąco (odpowiednio temperatura jest wyższa od temperatury rekrystalizacji).

W zakresie plastycznej obróbki metali zasadniczo wyróżniamy:

Gięcie metali

W tym wypadku obróbka metalu realizowana jest na zimno bądź tez po wcześniejszym jego nagrzaniu. Gięcie blach następuje w formie zwijania, profilowania, zaginania, wyginania, a także w formie gięcia kuźniczego.

Gięcie metali to obróbka mająca za zadanie osiągnięcie trwałej zmiany krzywizny materiału, jednak z zachowaniem jego wymiarów poprzecznych.

Tłoczenie metali

Ten rodzaj obróbki może przebiegać zarówno w procesie realizowanym na zimno, jak i na gorąco. W tym wypadku pożądany kształt osiągany jest poprzez cięcie blach, w tym ich odcinanie, wycinanie, dziurkowanie, nacinanie, czy tez okrawanie. Tłoczenie metali to także plastyczne ich kształtowanie bez naruszania ich spójności, realizowane najczęściej na specjalnie do tego przystosowanych prasach.

Ciągnienie metali

Metoda ta polega na stopniowym zmniejszaniu przekroju poprzecznego metalu przy jednoczesnym jego wydłużaniu. Obróbka ta może przebiegać zarówno na zimno, jak i gorąco.

Kucie metali

Kucie to obróbka realizowana zarówno na zimno, jak i gorąco, ręcznie oraz maszynowo, a polegająca na uzyskiwaniu pożądanego kształtu poprzez zgniatanie materiału uderzeniem lub naciskiem.

Walcowanie metali

W tym wypadku zmiana kształtu materiału wyjściowego następuje poprzez oddziaływanie na metal walcarek oraz pras krawędziowych. Uwzględniając kryterium temperatury, walcowanie metali możemy być przeprowadzane metodą na zimno, ciepło lub na gorąco.

Mechaniczna obróbka metali skrawaniem

Toczenie, szlifowanie, frezowanie i struganie – to podstawowe metody w grupie mechanicznej obróbki metali skrawaniem. W tym wypadku zmiana kształtu, wymiarów oraz jakości powierzchni materiału dokonywana jest poprzez częściowe usuwanie metalu przy zastosowaniu narzędzi skrawających.

Obróbka cieplna metali (termiczna)

Obróbka cieplna a także cieplno – chemiczna pozwala na zmianę właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych materiałów (najczęściej stali) poprzez zmianę struktury stopów

Comments are closed.