+48 54 234 50 40

+48 54 235 08 41

biuro@usm.com.pl

Przejdź do Kontaktu

Obróbka cieplna – o czym trzeba pamiętać?

Obróbka metali – cieplna to proces, w trakcie którego dochodzi do nagrzania oraz stopniowego schładzania danego materiału. Przy wykorzystaniu zmiany kontrolowanych temperatur dochodzi do zmiany własności fizycznych stopu. Ten zostaje doprowadzony – na skutek temperatur oraz innych czynników, np. szybkości zmian – do stanu ciekłego. Zastosowana w ten sposób obróbka termiczna metali umożliwia formowanie według określonych oczekiwań. Pod tym względem obróbka cieplna zapewnia wyjątkowe możliwości.

Definicja obróbki jest więc prosta: to cykl zmian temperatury, który rozpoczyna się i kończy w temperaturze otoczenia. Na skutek nagrzewania, wygrzewania oraz końcowego chłodzenia osiągany jest oczekiwany poziom plastyczności stali.

Rodzaje obróbki cieplnej

Istnieją cztery metody obróbki cieplnej. Tzw. obróbka cieplna zwykła polega na zastosowaniu trzech etapów prac. Podstawowy to wyżarzanie danego materiału, który podlega hartowaniu i odpuszczaniu. To ulepszanie cieplne, podczas którego dochodzi do połączenia hartowania i wysokiego odpuszczania. Metodę tę stosuje się m.in. w przypadku wyrobów stalowych. Wyżarzanie jest zabiegiem cieplnym, który polega na nagrzaniu stopu do określonej temperatury, a następnie wygrzaniu go na tym poziomie i schłodzeniu do warunków otoczenia. Należy zwrócić uwagę na to, by szybkość procesu chłodzenia po wyżarzaniu w temperaturze wyższej niż temperatura przemian była stosunkowo niewielka.

Drugim typem jest obróbka cieplno-plastyczna, która – w zależności od zastosowanych warunków – może być nisko- lub wysoko temperaturowa oraz z przemianą izotermiczną.

Obróbka cieplna metali i stopów możliwa jest również przy zastosowaniu metody cieplno-chemicznej, w trakcie której dochodzi do nasycania materii jednym lub wieloma pierwiastkami. Czwarty typ, obróbka cieplno-magnetyczna, to najmniej popularna metoda.

Obróbka cieplna stali

Obróbka termiczna stali to proces opierający się na trzech mechanizmach. Pierwszym jest wyżarzanie zmiękczające metali. Może ono odbywać się z przemianą fazową lub bez przemiany. W kolejnym kroku odbywa się hartowanie metali, a następnie przesycanie, czyli tzw. starzenie. Cel obróbki cieplnej, niezależnie od zastosowanej metodyki, jest wspólny. Sprowadza się do osiągnięcia takiej plastyczności materiału poddanego obróbce, że ten zostaje sprofilowany do określonego kształtu lub wymiarów.

Zastosowanie obróbki cieplnej

Obróbka cieplna jest stosowana w szerokim zakresie przemysłowym. Utwardzanie m.in. wydzieleniowe, wyżarzanie, hartowanie np. aluminium, przesycanie i starzenie – te procesy powszechnie wykorzystywane są m.in. w hutnictwie, produkcji oraz spawalnictwie. Rodzaje obróbki cieplnej sprawdzają się zarówno w przypadku półproduktów, np. surowców, jak i gotowych elementach.

Obróbka cieplna jest więc zabiegiem lub – o czym należy pamiętać – połączeniem kilku ich typów,  pod wpływem których dochodzi do zmiany struktury stopów w stanie stałym. Przekłada się to na nowe właściwości mechaniczne i fizyczne. Stosowanie obróbki umożliwia wpływanie na cechy stopów, a także – w mniejszym zakresie – czystych metali.

Comments are closed.